Đời Sống Riêng Tư - Private Lives (2020)
[stt/Full 16 VS] [hd/2020]
Private Lives (Đời Tư, Đời Sống Riêng Tư) xoay quanh mối quan hệ tình cảm đặc biệt giữa Cha Joo Eun (Seohyun), một kẻ lừa đảo chuyên đóng giả thành người khác để thực hiện chiêu trò của mình và Lee Jung Hwan (Go Kyung Pyo), quản lý đầy bí ẩn tại một công ty lớn.
Diễn Viên: Go Gyung Pyo, Seohyun, Kim Hyo Jin, Kim Young Min
Số Tập: 16 Tập
Doi-Song-Rieng-Tu-2020 [id] Tập 01;skyphim-VIPVS.net/GswlqRUrhupSjwF| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/QPZCOpCKGcgNoRE| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/EFHNXXyvoVLxSZm| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/jNDmbanJOhgMxsI| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/pOAIzTuwKlcfdCj| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/LJHUyMFTPErSWKq| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/FcExcKXZzMgDHLd| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/eRSELXFjFUwZNCc| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/lDROQKMWGiEpoUf| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/RPsgLmLuSqtggIO| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/xtgetaBTPPicHwi| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/zmSVuIDqgKbOSFC| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/aViMWSOmOELbXYQ| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/zevDLntWryuVYsR| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/GhAFoCLPipNKaEj| Full 16;skyphim-VIPVS.net/hqwOfgtacnQeKQv| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Quốc Gia:
  • Hàn Quốc