Kim Tịch Hà Tịch - Twisted Fate Of Love (2020)
[stt/12/43 VS] [hd/2020]
Phim về Phùng Tịch và Bàng Ngọc vốn là huynh đệ chí cốt vào sinh ra tử nhưng vì sự xuất hiện của một nữ nhân tên Đông Nguyệt mà cả hai âm dương đôi đường. Về sau dưới sự nỗ lực của Đông Nguyệt cả hai huynh đệ họ đã hóa giải được sự hiểu lầm, cùng nhau phò tá Bàng Ngọc trở thành đại minh quân.
Diễn Viên: Kim Hạn, Tôn Di, Đàn Kiện Thứ, La Thu Vận, Dư Thừa Ân, Vương Húc Đông
Số Tập: 43 Tập
Lịch Chiếu: T2, T3, T4
Kim-Tich-Ha-Tich-2020, Kim Han, Ton Di, Dan Kien Thu, La Thu Van, Du Thua An, Vuong Huc Dong [id] Tập 01;skyphim-VIPVS.net/QYWmjWGstBNVnZm| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/aSnaHUMsubESQmV| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/JBxGGxfKjfzrsJS| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/HaXgtfCNXGMSysn| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/CNxsRvJxqZsHMiD| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/AMqzZUJrxniLQjD| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/DzIiRXdaKaxRFcf| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/IcGCLmkkDCEFXxP| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/tEbuVWPRUYOifGS| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/BFnsAAZZVTnPSsz| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/fKpigIRAJMIkmlb| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/QLARxRSlXyhpBZd| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc