[stt/82 Phút VS] [hd/2019]
Thiên Kiếm Tu Tiên Truyện - Heavenly Sword Biography (2019)

[Thiên Kiếm Tu Tiên Truyện - Heavenly Sword Biography (2019)]

[stt/126/200 VS] [hd/2020]
Linh Kiếm Tôn - Linh Kiếm Tôn (2019)

[Linh Kiếm Tôn - Linh Kiếm Tôn (2019)]

[stt/94 Phút VS+TM] [hd/2019]
Trùng Quỷ Đại Dương - Sea Fever (2019)

[Trùng Quỷ Đại Dương - Sea Fever (2019)]

[stt/Full 66 LT] [hd/2019]
Bạch Phát Vương Phi - Princess Silver (2019)

[Bạch Phát Vương Phi - Princess Silver (2019)]

[stt/28 TM] [hd/2020]
Bảy Viên Ngọc Rồng Hành Tinh Hắc Ám - Super Dragon Ball Heroes (2019)

[Bảy Viên Ngọc Rồng Hành Tinh Hắc Ám - Super Dragon Ball Heroes (2019)]

[stt/94 Phút TM] [hd/2019]
Phi Vụ Học Đường - Dead Kids (2019)

[Phi Vụ Học Đường - Dead Kids (2019)]

[stt/133 Phút TM] [hd/2019]
Ước Mơ Bị Cấm Đoán - Forbidden Dream (2019)

[Ước Mơ Bị Cấm Đoán - Forbidden Dream (2019)]

[stt/Full 23 VS] [hd/2019]
Mặt Nạ Thủy Tinh - Nakark Kaew (2019)

[Mặt Nạ Thủy Tinh - Nakark Kaew (2019)]

[stt/Full 103 LT] [hd/2019]
Sự Trả Thù Hoàn Hảo - Gracious Revenge (2019)

[Sự Trả Thù Hoàn Hảo - Gracious Revenge (2019)]

[stt/Full 24 VS] [hd/2019]
Dr Stone - Dr Stone (2019)

[Dr Stone - Dr Stone (2019)]

[stt/Full 60 TM] [hd/2019]
Vạn Giới Thần Chủ - Wan Jie Shen Zhu (2019)

[Vạn Giới Thần Chủ - Wan Jie Shen Zhu (2019)]

[stt/Full 24 VS] [hd/2020]
Vũ Động Càn Khôn - Martial Universe (2019)

[Vũ Động Càn Khôn - Martial Universe (2019)]

[stt/Full 30 TM] [hd/2019]
Tình Yêu Đầu Tiên - The Emergence Of First Love (2019)

[Tình Yêu Đầu Tiên - The Emergence Of First Love (2019)]

[stt/Full VS] [hd/Full TM]
Kẻ Hủy Diệt 6 Vận Mệnh Đen Tối - Terminator 6 Dark Fate (2019)

[Kẻ Hủy Diệt 6 Vận Mệnh Đen Tối - Terminator 6 Dark Fate (2019)]

[stt/188 Phút VS] [hd/188 Phút TM]
Biệt Đội Siêu Anh Hùng 4 Hồi Kết - Avengers 4 End Game (2019)

[Biệt Đội Siêu Anh Hùng 4 Hồi Kết - Avengers 4 End Game (2019)]

[stt/118 Phút VS] [hd/118 Phút TM]
Tiên Hắc Ám 2 - Maleficent 2 Mistress Of Evil (2019)

[Tiên Hắc Ám 2 - Maleficent 2 Mistress Of Evil (2019)]

[stt/Full 55 VS] [hd/Full 55 TM]
Cẩm Y Chi Hạ - Under The Power (2019)

[Cẩm Y Chi Hạ - Under The Power (2019)]

[stt/93 Phút LT] [hd/2019]
Trạng Quỳnh - Phim Chiếu Rạp Việt Nam (2019)

[Trạng Quỳnh - Phim Chiếu Rạp Việt Nam (2019)]

[stt/Full 51 VS] [hd/2019]
Tiểu Nữ Hoa Bất Khí - I Will Never Let You Go (2019)

[Tiểu Nữ Hoa Bất Khí - I Will Never Let You Go (2019)]

[stt/Full 36 VS] [hd/2019]
Cô Dâu Gián Điệp Của Tôi - My Secret Bride (2019)

[Cô Dâu Gián Điệp Của Tôi - My Secret Bride (2019)]

[stt/Full 16 VS] [hd/Full 16 TM]
Đêm Ấy Sao Chổi Đến - The Night Of The Comet (2019)

[Đêm Ấy Sao Chổi Đến - The Night Of The Comet (2019)]

[stt/Full 40 TM] [hd/2019]
Trúc Mộng Tình Duyên - The Great Craftsman (2019)

[Trúc Mộng Tình Duyên - The Great Craftsman (2019)]

[stt/Full 32 TM] [hd/2019]
Vô Cùng Thích Anh - All I Want For Love Is You (2019)

[Vô Cùng Thích Anh - All I Want For Love Is You (2019)]

[stt/Full 35 VS] [hd/Full 35 LT]
Anh Chỉ Thích Em - I Only Like You (2019)

[Anh Chỉ Thích Em - I Only Like You (2019)]

[stt/Full 41 VS] [hd/2019]
Phượng Dịch Truyền Thuyết Phượng Hoàng - Legend Of The Phoenix (2019)

[Phượng Dịch Truyền Thuyết Phượng Hoàng - Legend Of The Phoenix (2019)]

[stt/Full 24 VS] [hd/2019]
Chúng Vương Giá Đáo - Emperors And Me (2019)

[Chúng Vương Giá Đáo - Emperors And Me (2019)]

[stt/103 Phút LT] [hd/2019]
Chị Chị Em Em - Chị Chị Em Em (2019)

[Chị Chị Em Em - Chị Chị Em Em (2019)]

[stt/91 Phút TM] [hd/2019]
Nữ Hoàng Băng Giá 2 - Fronze 2 (2019)

[Nữ Hoàng Băng Giá 2 - Fronze 2 (2019)]

[stt/Full 42 TM] [hd/2019]
Tôi Không Nghiện Mua Sắm - Rebirth Of Shopping Addict (2019)

[Tôi Không Nghiện Mua Sắm - Rebirth Of Shopping Addict (2019)]

[stt/86 Phút TM] [hd/2019]
Hoắc Gia Quyền Tinh Võ Anh Hùng - Chen Zhen The Tokyo Fight (2019)

[Hoắc Gia Quyền Tinh Võ Anh Hùng - Chen Zhen The Tokyo Fight (2019)]

[stt/92 Phút VS] [hd/2019]
Cô Nàng Dễ Dãi - An Easy Girl (2019)

[Cô Nàng Dễ Dãi - An Easy Girl (2019)]

[stt/Full VS] [hd/2019]
Giải Cứu Hang Tham Luang - The Cave (2019)

[Giải Cứu Hang Tham Luang - The Cave (2019)]

[stt/125 Phút TM] [hd/2019]
Băng Cướp Bất Đắc Dĩ - Triple Frontier (2019)

[Băng Cướp Bất Đắc Dĩ - Triple Frontier (2019)]

[stt/82 Phút VS] [hd/2019]
Lòng Chung Thủy - Fidelity (2019)

[Lòng Chung Thủy - Fidelity (2019)]

[stt/114 Phút VS] [hd/2019]
Thực Thể Ma Quái - Kuwaresma (2019)

[Thực Thể Ma Quái - Kuwaresma (2019)]

[stt/Full 24 VS] [hd/2019]
Thiên Kim Háo Sắc - Lascivious Lady (2019)

[Thiên Kim Háo Sắc - Lascivious Lady (2019)]

[stt/131 Phút TM] [hd/2019]
Thị Trấn Bí Ẩn - Bacurau (2019)

[Thị Trấn Bí Ẩn - Bacurau (2019)]

[stt/Full 40 VS] [hd/2019]
Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt - Spring Flower Autumn Moon (2019)

[Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt - Spring Flower Autumn Moon (2019)]

[stt/Full 24 TM] [hd/2019]
Thiên Cơ Thập Nhị Cung - The Mysterious World (2019)

[Thiên Cơ Thập Nhị Cung - The Mysterious World (2019)]

[stt/Full 37 VS] [hd/Full 37 TM]
Thời Xưa Có Ngọn Núi Linh Kiếm - Spirit Sword Mountain (2019)

[Thời Xưa Có Ngọn Núi Linh Kiếm - Spirit Sword Mountain (2019)]

[stt/Full 63 VS] [hd/Full 63 TM]
Hương Mật Tựa Khói Sương - Heavy Sweetness Ash Like Frost (2018)

[Hương Mật Tựa Khói Sương - Heavy Sweetness Ash Like Frost (2018)]

[stt/Full 56 TM] [hd/2019]
Thính Tuyết Lâu - Listening Snow Tower (2019)

[Thính Tuyết Lâu - Listening Snow Tower (2019)]

[stt/50/50 LT] [hd/2019]
Ỷ Thiên Đồ Long Ký - Heavenly Sword Dragon Slaying Saber (2019)

[Ỷ Thiên Đồ Long Ký - Heavenly Sword Dragon Slaying Saber (2019)]

[stt/Full 40 TM] [hd/2019]
Đạo Mộ Bút Ký 2 Nộ Hải Tiềm Sa - The Lost Tomb 2 The Wrath Of The Sea (2019)

[Đạo Mộ Bút Ký 2 Nộ Hải Tiềm Sa - The Lost Tomb 2 The Wrath Of The Sea (2019)]

[stt/20/20 VS] [hd/2019]
Tại Sao Boss Muốn Cưới Tôi - Well Intended Love (2019)

[Tại Sao Boss Muốn Cưới Tôi - Well Intended Love (2019)]

[stt/55/55 LT] [hd/2019]
Đông Cung - Goodbye My Princess (2019)

[Đông Cung - Goodbye My Princess (2019)]

[stt/46/46 TM] [hd/2019]
Khánh Dư Niên - Joy Of Life (2019)

[Khánh Dư Niên - Joy Of Life (2019)]

[stt/50/50 VS] [hd/2019]
Trần Tình Lệnh - The Untamed (2019)

[Trần Tình Lệnh - The Untamed (2019)]