[stt/12 VS] [hd/2020]
Đại Tần Đế Quốc - Qin Dynasty Epic (2020)

[Đại Tần Đế Quốc - Qin Dynasty Epic (2020)]

[stt/10/24 VS] [hd/11-24 RAW]
Khuynh Thế Cẩm Lân Cốc Vũ Lai - The World Is Coming (2020)

[Khuynh Thế Cẩm Lân Cốc Vũ Lai - The World Is Coming (2020)]

[stt/18/43 VS] [hd/2020]
Kim Tịch Hà Tịch - Twisted Fate Of Love (2020)

[Kim Tịch Hà Tịch - Twisted Fate Of Love (2020)]

[stt/Full 45 VS] [hd/2020]
Lộc Đỉnh Ký - The Deer And The Cauldron (2020)

[Lộc Đỉnh Ký - The Deer And The Cauldron (2020)]

[stt/Full 16 TM] [hd/2020]
Quân Vương Bất Diệt - The King Eternal Monarch (2020)

[Quân Vương Bất Diệt - The King Eternal Monarch (2020)]

[stt/Full 49 VS] [hd/07/49 TM]
Lang Điện Hạ - The Majesty Of Wolf (2020)

[Lang Điện Hạ - The Majesty Of Wolf (2020)]

[stt/Full 40 VS] [hd/Full 40 TM]
Như Ý Phương Phi - The Way Of Favours (2020)

[Như Ý Phương Phi - The Way Of Favours (2020)]

[stt/72 Phút TM] [hd/2020]
Độc Cốc Tân Nương - Poison Valley Bride (2020)

[Độc Cốc Tân Nương - Poison Valley Bride (2020)]

[stt/Full 48 VS] [hd/33/48 TM]
Yến Vân Đài - The Legend Of Xiao Chuo (2020)

[Yến Vân Đài - The Legend Of Xiao Chuo (2020)]

[stt/Full 36 VS] [hd/Full 36 TM]
Cửu Lưu Bá Chủ - Jiu Liu Overlord (2020)

[Cửu Lưu Bá Chủ - Jiu Liu Overlord (2020)]

[stt/86 Phút TM] [hd/2020]
Trảm Phong Đao - The Blade Of Wind (2020)

[Trảm Phong Đao - The Blade Of Wind (2020)]

[stt/Full 53 VS] [hd/Full 53 TM]
Cẩm Tú Nam Ca - The Song Of Glory (2020)

[Cẩm Tú Nam Ca - The Song Of Glory (2020)]

[stt/Full 66 LT] [hd/2019]
Bạch Phát Vương Phi - Princess Silver (2019)

[Bạch Phát Vương Phi - Princess Silver (2019)]

[stt/Full 60 LT] [hd/2017]
Đại Đường Vinh Diệu - The Glory Of Tang Dynasty (2017)

[Đại Đường Vinh Diệu - The Glory Of Tang Dynasty (2017)]

[stt/Full 36 VS] [hd/Full 36 TM]
Thư Sinh Xinh Đẹp - Vân Thượng Học Đường (2020)

[Thư Sinh Xinh Đẹp - Vân Thượng Học Đường (2020)]

[stt/Full 56 VS] [hd/54/5661 TM]
Trường An Nặc - The Promise Of Changan (2020)

[Trường An Nặc - The Promise Of Changan (2020)]

[stt/Full 40 LT] [hd/2019]
Lộc Đỉnh Ký Tiểu Bảo Và Khang Hy - Duke of Mount Deer (2001)

[Lộc Đỉnh Ký Tiểu Bảo Và Khang Hy - Duke of Mount Deer (2001)]

[stt/Full 40 VS] [hd/Full 40 TM]
Phù Thế Song Kiều Truyện - Legend Of Two Sisters In the Chaos (2020)

[Phù Thế Song Kiều Truyện - Legend Of Two Sisters In the Chaos (2020)]

[stt/Full 30 TM] [hd/2020]
Tam Thiên Nha Sát - The Killing Of Three Thousand Crows (2020)

[Tam Thiên Nha Sát - The Killing Of Three Thousand Crows (2020)]

[stt/Trailer] [hd/2021]
Tuyết Trung Hãn Đao Hành - Sword Snow Stride (2021)

[Tuyết Trung Hãn Đao Hành - Sword Snow Stride (2021)]

[stt/Full 30 VS] [hd/Full 30 TM]
Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân - General Lady (2020)

[Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân - General Lady (2020)]

[stt/Full 40 VS] [hd/28/40 TM]
Thanh Thanh Tử Khâm - Qing Qing Zi Jin (2020)

[Thanh Thanh Tử Khâm - Qing Qing Zi Jin (2020)]

[stt/Full 36 VS] [hd/Full 36 TM]
Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn - The Moon Brightens For You (2020)

[Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn - The Moon Brightens For You (2020)]

[stt/Full 29 VS] [hd/25/29 TM]
Thâu Tâm Họa Sư - Lấy Lòng Họa Sư (2020)

[Thâu Tâm Họa Sư - Lấy Lòng Họa Sư (2020)]

[stt/Full 36 VS] [hd/Full 36 TM]
Phượng Lệ Cửu Thiên - Renascence (2020)

[Phượng Lệ Cửu Thiên - Renascence (2020)]

[stt/133 Phút TM] [hd/2019]
Ước Mơ Bị Cấm Đoán - Forbidden Dream (2019)

[Ước Mơ Bị Cấm Đoán - Forbidden Dream (2019)]

[stt/87 Phút TM] [hd/2020]
Long Vô Mục - The Eye Of The Dragon Princess (2020)

[Long Vô Mục - The Eye Of The Dragon Princess (2020)]

[stt/73 Phút VS] [hd/2020]
Môn Thần - Door Gods (2020)

[Môn Thần - Door Gods (2020)]

[stt/87 Phút VS] [hd/2020]
Thiếu Lâm Hàng Ma - Vanquishing The Demons (2020)

[Thiếu Lâm Hàng Ma - Vanquishing The Demons (2020)]

[stt/04/15 VS] [hd/2020]
Kính Song Thành - The Mirror Twin Cities (2020)

[Kính Song Thành - The Mirror Twin Cities (2020)]

[stt/Full 35 VS] [hd/30/35 TM]
Ba Lần Gả Trêu Ghẹo Lòng Quân - Marry Me (2020)

[Ba Lần Gả Trêu Ghẹo Lòng Quân - Marry Me (2020)]

[stt/Full 52 VS] [hd/Full 52 TM]
Thái Cổ Thần Vương - God Of Lost Fantasy (2020)

[Thái Cổ Thần Vương - God Of Lost Fantasy (2020)]

[stt/Trailer] [hd/2021]
Thiên Cổ Quyết Trần - Ancient Love Poetry (2021)

[Thiên Cổ Quyết Trần - Ancient Love Poetry (2021)]

[stt/92 Phút VS] [hd/2020]
Mệnh Chi Đồ - An Air Of Destiny (2020)

[Mệnh Chi Đồ - An Air Of Destiny (2020)]

[stt/Full 12 VS] [hd/2020]
Biệt Vân Gian - Royal Nirvana (2020)

[Biệt Vân Gian - Royal Nirvana (2020)]

[stt/Full 59 VS] [hd/Full 59 TM]
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Love And Redemption (2020)

[Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Love And Redemption (2020)]

[stt/Full 32 VS] [hd/Full 32 TM]
Thiếu Nữ Đại Nhân - Maiden Holmes (2020)

[Thiếu Nữ Đại Nhân - Maiden Holmes (2020)]

[stt/Full 36 VS] [hd/Full 36 TM]
Ly Nhân Tâm Thượng - The Sleepless Princess (2020)

[Ly Nhân Tâm Thượng - The Sleepless Princess (2020)]

[stt/Full 24 VS] [hd/Full 24 TM]
Dược Vương Đại Nhân Thân Yêu - Dear King Of Medicine (2020)

[Dược Vương Đại Nhân Thân Yêu - Dear King Of Medicine (2020)]

[stt/115 Phút VS] [hd/2020]
Hoa Mộc Lan - Mulan (2020)

[Hoa Mộc Lan - Mulan (2020)]

[stt/63 Phút VS] [hd/63 Phút TM]
Bạch Phát Ma Nữ - White Haired Devil Lady (2020)

[Bạch Phát Ma Nữ - White Haired Devil Lady (2020)]

[stt/Full 24 VS] [hd/Full 24 TM]
Nữ Thế Tử - The Heiress (2020)

[Nữ Thế Tử - The Heiress (2020)]

[stt/Full 30 VS] [hd/Full 30 TM]
Thả Thính Phượng Minh - Dance Of The Phoenix (2020)

[Thả Thính Phượng Minh - Dance Of The Phoenix (2020)]

[stt/Trailer] [hd/2020]
Trường Ca Hành - The Long Ballad (2020)

[Trường Ca Hành - The Long Ballad (2020)]

[stt/Trailer] [hd/2020]
Hữu Phỉ - Legend Of Fei (2020)

[Hữu Phỉ - Legend Of Fei (2020)]

[stt/97 Phút VS] [hd/2020]
Vua Thượng Hải 2 - Lord Of Shanghai 2 (2020)

[Vua Thượng Hải 2 - Lord Of Shanghai 2 (2020)]

[stt/Full 60 LT] [hd/2018]
Vũ Động Càn Khôn - Martial Universe (2017)

[Vũ Động Càn Khôn - Martial Universe (2017)]

[stt/Full 66 LT] [hd/2018]
Phù Dao Hoàng Hậu - Legend Of Fuyao (2018)

[Phù Dao Hoàng Hậu - Legend Of Fuyao (2018)]