[stt/Tập 22 VS] [hd/2020]
Thợ Săn Tâm Trạch - Psych Hunter (2020)

[Thợ Săn Tâm Trạch - Psych Hunter (2020)]

[stt/82 Phút VS] [hd/2019]
Thiên Kiếm Tu Tiên Truyện - Heavenly Sword Biography (2019)

[Thiên Kiếm Tu Tiên Truyện - Heavenly Sword Biography (2019)]

[stt/Trailer] [hd/2020]
Linh Vực - The World Of Fantasy (2020)

[Linh Vực - The World Of Fantasy (2020)]

[stt/81 Phút VS] [hd/2020]
Yến Xích Hà Truyện - Tình Mê Lan Nhược Tự (2020)

[Yến Xích Hà Truyện - Tình Mê Lan Nhược Tự (2020)]

[stt/76 Phút VS+TM] [hd/2020]
Sơn Hải Cự Thú - Ancient Monster (2020)

[Sơn Hải Cự Thú - Ancient Monster (2020)]

[stt/Trailer] [hd/2021]
Đấu La Đại Lục - Soul Land (2021)

[Đấu La Đại Lục - Soul Land (2021)]

[stt/114 Phút VS] [hd/2020]
Tây Du Ký 3 Nữ Nhi Quốc - The Monkey King 3 (2018)

[Tây Du Ký 3 Nữ Nhi Quốc - The Monkey King 3 (2018)]

[stt/84 Phút VS] [hd/2020]
Tề Thiên Đại Thánh - Monkey King (2020)

[Tề Thiên Đại Thánh - Monkey King (2020)]

[stt/Full 48 TM] [hd/2016]
Lão Cửu Môn - The Mystic Nine (2016)

[Lão Cửu Môn - The Mystic Nine (2016)]

[stt/79 Phút VS] [hd/2020]
Yêu Thủ Thôi Hoa - Lich Hand To Destroy Flowers (2020)

[Yêu Thủ Thôi Hoa - Lich Hand To Destroy Flowers (2020)]

[stt/67 Phút VS] [hd/2020]
Phượng Lệ Cửu Thiên Diễm Xích - Love In The Land Of Immortality (2020)

[Phượng Lệ Cửu Thiên Diễm Xích - Love In The Land Of Immortality (2020)]

[stt/91 Phút VS] [hd/2020]
Ma Thổi Đèn Tương Tây Mật Tạng - Mojin Mysterious Treasure (2020)

[Ma Thổi Đèn Tương Tây Mật Tạng - Mojin Mysterious Treasure (2020)]

[stt/79 Phút VS] [hd/2020]
Mãng Hoang Kỷ Thần Hồn Kiếm - The Legend Of Jade Sword (2020)

[Mãng Hoang Kỷ Thần Hồn Kiếm - The Legend Of Jade Sword (2020)]

[stt/96 Phút VS] [hd/Full TM]
Ranh Giới Mỹ Nhân Ngư - Mermaid Bound (2020)

[Ranh Giới Mỹ Nhân Ngư - Mermaid Bound (2020)]

[stt/Full 46 VS] [hd/27/46 TM]
Na Tra Hàng Yêu Ký - Legend Of Nezha (2020)

[Na Tra Hàng Yêu Ký - Legend Of Nezha (2020)]

[stt/Full 56 TM] [hd/2020]
Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư - Three Lives Three Worlds The Pillow Book (2020)

[Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư - Three Lives Three Worlds The Pillow Book (2020)]

[stt/80 Phút VS] [hd/2020]
Danh Sách Yêu Quái Tô Cửu Nhi - Monster List (2020)

[Danh Sách Yêu Quái Tô Cửu Nhi - Monster List (2020)]

[stt/113 Phút VS] [hd/2020]
Vũ Động Càn Khôn - Martial Univers (2020)

[Vũ Động Càn Khôn - Martial Univers (2020)]

[stt/Full 32 VS] [hd/Full 32 TM]
Đạo Mộ Bút Ký Trùng Khởi - The Lost Tomb Reboot (2020)

[Đạo Mộ Bút Ký Trùng Khởi - The Lost Tomb Reboot (2020)]

[stt/87 Phút VS] [hd/2020]
Đại Ảo Thuật Sư - The Great Illusionist (2020)

[Đại Ảo Thuật Sư - The Great Illusionist (2020)]

[stt/Full 50 LT] [hd/Full 50 TM]
Hoa Thiên Cốt - The Journey Of Flower (2015)

[Hoa Thiên Cốt - The Journey Of Flower (2015)]

[stt/Full 63 VS] [hd/Full 63 TM]
Hương Mật Tựa Khói Sương - Heavy Sweetness Ash Like Frost (2018)

[Hương Mật Tựa Khói Sương - Heavy Sweetness Ash Like Frost (2018)]

[stt/Full 28 VS] [hd/Full 28 TM]
Thiên Vũ Kỷ - Dance Of The Sky Empire (2020)

[Thiên Vũ Kỷ - Dance Of The Sky Empire (2020)]

[stt/Full 40 TM] [hd/2019]
Đạo Mộ Bút Ký 2 Nộ Hải Tiềm Sa - The Lost Tomb 2 The Wrath Of The Sea (2019)

[Đạo Mộ Bút Ký 2 Nộ Hải Tiềm Sa - The Lost Tomb 2 The Wrath Of The Sea (2019)]

[stt/Full 24 VS] [hd/Full 24 TM]
Hà Thần 2 - Tientsin Mystic 2 (2020)

[Hà Thần 2 - Tientsin Mystic 2 (2020)]

[stt/18/18 VS] [hd/2020]
Ma Thổi Đèn Mê Động Long Lĩnh - Candle In The Tomb The Lost Caverns (2020)

[Ma Thổi Đèn Mê Động Long Lĩnh - Candle In The Tomb The Lost Caverns (2020)]

[stt/28/28 LT] [hd/2018]
Hỏa Vương Phá Hiểu Chi Chiến - The King of Blaze (2018)

[Hỏa Vương Phá Hiểu Chi Chiến - The King of Blaze (2018)]

[stt/Full 75 LT] [hd/202016]
Vương Quốc Ảo - Ice Fantasy (2016)

[Vương Quốc Ảo - Ice Fantasy (2016)]

[stt/20/20 TM] [hd/2017]
Ma Thổi Đèn Mộ Hoàng Bì Tử - The Tomb Of Ghost Blows Out The Light (2017)

[Ma Thổi Đèn Mộ Hoàng Bì Tử - The Tomb Of Ghost Blows Out The Light (2017)]

[stt/04/16 VS] [hd/02/16 TM]
Cửu Châu Thiên Không Thành - Novaland The Castle In The Sky (2016)

[Cửu Châu Thiên Không Thành - Novaland The Castle In The Sky (2016)]

Câu chuyện bắt đầu từ một gia đình giàu có, con trai của họ bỗng dưng bệnh nặng, không còn sinh khí. Quan sư phụ đi ngang qua và nhận lời c...
Đạo Sư Gia (2018) - Demon Catcher [77 Phút VS]

[Đạo Sư Gia (2018) - Demon Catcher [77 Phút VS]]

[stt/71 Phút VS] [hd/2020]
Kỳ Môn Tương Thuật - The Disaster Of Centipede (2020)

[Kỳ Môn Tương Thuật - The Disaster Of Centipede (2020)]

Tân Thiện Nữ U Hồn: Nữ chính Nhiếp Tiểu Thiện sẽ là mèo tinh thay vì nữ yêu như các bản trước. Nàng yêu mèo là một người linh động, hoạt bá...
Thiện Nữ U Hồn (2020) - The Enchanting Phantom [96 Phút VS+TM]

[Thiện Nữ U Hồn (2020) - The Enchanting Phantom [96 Phút VS+TM]]

Kể lại tác phẩm kinh điển Liêu Trai, đưa bạn cùng khám phá bí cảnh kỳ ảo, Bồ Tùng Linh gặp gỡ chuyện tình vượt qua sinh tử. Diễn Viên : Ch...
Liêu Trai Cổ Quyển Lan Nhược Cảnh - Lan Ruo Zhi Jing 2020 [82 Phút VS]

[Liêu Trai Cổ Quyển Lan Nhược Cảnh - Lan Ruo Zhi Jing 2020 [82 Phút VS]]

Khương Tử Nha bắt được một con yêu hồ có chín đuôi trong rừng,mà gặp vua Trụ đang đi săn.Yêu hồ cầu cứu với vua Trụ ,vua Trụ thương xót cô ...
Phong Thần Bảng Trừ Yêu (2020) - The Alluring Woman [96 Phút VS]

[Phong Thần Bảng Trừ Yêu (2020) - The Alluring Woman [96 Phút VS]]