[stt/Full VS] [hd/2020]
Tân La Tân Nương-  Love in Blood (2020)

[Tân La Tân Nương- Love in Blood (2020)]

[stt/Full VS] [hd/2020]
Trái Tim Mùa Thu - Autumn Fairy Tale (2020)

[Trái Tim Mùa Thu - Autumn Fairy Tale (2020)]

[stt/72 Phút TM] [hd/2020]
Độc Cốc Tân Nương - Poison Valley Bride (2020)

[Độc Cốc Tân Nương - Poison Valley Bride (2020)]

[stt/82 Phút VS] [hd/2019]
Thiên Kiếm Tu Tiên Truyện - Heavenly Sword Biography (2019)

[Thiên Kiếm Tu Tiên Truyện - Heavenly Sword Biography (2019)]

[stt/86 Phút TM] [hd/2020]
Trảm Phong Đao - The Blade Of Wind (2020)

[Trảm Phong Đao - The Blade Of Wind (2020)]

[stt/88 Phút TM] [hd/2020]
Diệu Tiên Sinh - Mr Miao (2020)

[Diệu Tiên Sinh - Mr Miao (2020)]

[stt/83 Phút VS] [hd/2020]
Quái Vật Thức Tỉnh - Alien Invasion (2020)

[Quái Vật Thức Tỉnh - Alien Invasion (2020)]

[stt/94 Phút VS+TM] [hd/2019]
Trùng Quỷ Đại Dương - Sea Fever (2019)

[Trùng Quỷ Đại Dương - Sea Fever (2019)]

[stt/98 Phút TM] [hd/2017]
Chuyện Ma Lúc Nửa Đêm - Ghost Stories (2017)

[Chuyện Ma Lúc Nửa Đêm - Ghost Stories (2017)]

[stt/81 Phút VS] [hd/2020]
Yến Xích Hà Truyện - Tình Mê Lan Nhược Tự (2020)

[Yến Xích Hà Truyện - Tình Mê Lan Nhược Tự (2020)]

[stt/116 Phút TM] [hd/2016]
Người Thuê Nhà Ở Tầng Dưới - The Tenant Downstairs (2016)

[Người Thuê Nhà Ở Tầng Dưới - The Tenant Downstairs (2016)]

[stt/76 Phút VS+TM] [hd/2020]
Sơn Hải Cự Thú - Ancient Monster (2020)

[Sơn Hải Cự Thú - Ancient Monster (2020)]

[stt/120 Phút VS] [hd/2020]
Hải Đại Ngư - Enormous Legendary Fish (2020)

[Hải Đại Ngư - Enormous Legendary Fish (2020)]

[stt/97 Phút VS] [hd/2020]
Vua Thượng Hải 2 - Lord Of Shanghai 2 (2020)

[Vua Thượng Hải 2 - Lord Of Shanghai 2 (2020)]

[stt/103 Phút VS] [hd/2020]
Không Ai Ngủ Trong Rừng Đêm Nay - Nobody Sleeps In The Woods Tonight (2020)

[Không Ai Ngủ Trong Rừng Đêm Nay - Nobody Sleeps In The Woods Tonight (2020)]

[stt/86 Phút VS] [hd/2020]
Hầm Quỷ - Behind You (2020)

[Hầm Quỷ - Behind You (2020)]

[stt/114 Phút VS] [hd/2020]
Ngôi Đền Kỳ Quái 2 - Pee Nak 2 (2020)

[Ngôi Đền Kỳ Quái 2 - Pee Nak 2 (2020)]

[stt/106 Phút VS] [hd/2020]
Phù Thuỷ - The Witches (2020)

[Phù Thuỷ - The Witches (2020)]

[stt/114 Phút VS] [hd/2020]
Tây Du Ký 3 Nữ Nhi Quốc - The Monkey King 3 (2018)

[Tây Du Ký 3 Nữ Nhi Quốc - The Monkey King 3 (2018)]

[stt/84 Phút VS] [hd/2020]
Tề Thiên Đại Thánh - Monkey King (2020)

[Tề Thiên Đại Thánh - Monkey King (2020)]

[stt/99 Phút VS] [hd/2020]
Khu Vườn Huyền Bí - The Secret Garden (2020)

[Khu Vườn Huyền Bí - The Secret Garden (2020)]

[stt/88 Phút VS] [hd/2020]
Kẻ Cuồng Sát - Unhinged (2020)

[Kẻ Cuồng Sát - Unhinged (2020)]

[stt/79 Phút VS] [hd/2020]
Yêu Thủ Thôi Hoa - Lich Hand To Destroy Flowers (2020)

[Yêu Thủ Thôi Hoa - Lich Hand To Destroy Flowers (2020)]

[stt/67 Phút VS] [hd/2020]
Phượng Lệ Cửu Thiên Diễm Xích - Love In The Land Of Immortality (2020)

[Phượng Lệ Cửu Thiên Diễm Xích - Love In The Land Of Immortality (2020)]

[stt/157 Phút VS] [hd/2005]
Harry Potter Và Chiếc Cốc Lửa - Harry Potter And The Goblet Of Fire (2005)

[Harry Potter Và Chiếc Cốc Lửa - Harry Potter And The Goblet Of Fire (2005)]

[stt/142 Phút VS] [hd/2004]
Harry Potter Và Tên Tù Nhân Ngục Azkaban - Harry Potter And The Prisoner Of Azkaban (2004)

[Harry Potter Và Tên Tù Nhân Ngục Azkaban - Harry Potter And The Prisoner Of Azkaban (2004)]

[stt/152 Phút VS] [hd/2001]
Harry Potter Và Hòn Đá Phù Thủy - Harry Potter And The Sorcerer Stone (2001)

[Harry Potter Và Hòn Đá Phù Thủy - Harry Potter And The Sorcerer Stone (2001)]

[stt/135 Phút VS] [hd/2002]
Harry Potter Và Phòng Chứa Bí Mật - Harry Potter And The Chamber Of Secrets (2002)

[Harry Potter Và Phòng Chứa Bí Mật - Harry Potter And The Chamber Of Secrets (2002)]

[stt/141 Phút VS] [hd/141 Phút TM]
Nữ Thần Chiến Binh - Wonder Woman (2017)

[Nữ Thần Chiến Binh - Wonder Woman (2017)]

[stt/94 Phút TM] [hd/2019]
Phi Vụ Học Đường - Dead Kids (2019)

[Phi Vụ Học Đường - Dead Kids (2019)]

[stt/91 Phút VS] [hd/2020]
Ma Thổi Đèn Tương Tây Mật Tạng - Mojin Mysterious Treasure (2020)

[Ma Thổi Đèn Tương Tây Mật Tạng - Mojin Mysterious Treasure (2020)]

[stt/108 Phút TM] [hd/2010]
Siêu Linh - Haunters (2010)

[Siêu Linh - Haunters (2010)]

[stt/133 Phút TM] [hd/2019]
Ước Mơ Bị Cấm Đoán - Forbidden Dream (2019)

[Ước Mơ Bị Cấm Đoán - Forbidden Dream (2019)]

[stt/98 Phút LT] [hd/2020]
Hướng Dẫn Săn Quái Vật - A Babysitter Guide To Monster Hunting (2020)

[Hướng Dẫn Săn Quái Vật - A Babysitter Guide To Monster Hunting (2020)]

[stt/85 Phút VS] [hd/2020]
Càn Khôn Bát Cực - The Master of BAJI (2020)

[Càn Khôn Bát Cực - The Master of BAJI (2020)]

[stt/70 Phút VS] [hd/2020]
Thiếu Niên Diệp Vấn - Young Ip Man Crisis Time (2020)

[Thiếu Niên Diệp Vấn - Young Ip Man Crisis Time (2020)]

[stt/87 Phút TM] [hd/2020]
Long Vô Mục - The Eye Of The Dragon Princess (2020)

[Long Vô Mục - The Eye Of The Dragon Princess (2020)]

[stt/97 Phút VS] [hd/2020]
Kẻ Gác Cửa - The Doorman (2020)

[Kẻ Gác Cửa - The Doorman (2020)]

[stt/79 Phút VS] [hd/2020]
Mãng Hoang Kỷ Thần Hồn Kiếm - The Legend Of Jade Sword (2020)

[Mãng Hoang Kỷ Thần Hồn Kiếm - The Legend Of Jade Sword (2020)]

[stt/96 Phút VS] [hd/Full TM]
Ranh Giới Mỹ Nhân Ngư - Mermaid Bound (2020)

[Ranh Giới Mỹ Nhân Ngư - Mermaid Bound (2020)]

[stt/73 Phút VS] [hd/2020]
Môn Thần - Door Gods (2020)

[Môn Thần - Door Gods (2020)]

[stt/87 Phút VS] [hd/2020]
Thiếu Lâm Hàng Ma - Vanquishing The Demons (2020)

[Thiếu Lâm Hàng Ma - Vanquishing The Demons (2020)]

[stt/92 Phút VS] [hd/2020]
Mệnh Chi Đồ - An Air Of Destiny (2020)

[Mệnh Chi Đồ - An Air Of Destiny (2020)]

[stt/67 Phút VS] [hd/Full TM]
Liệt Dương Thiên Đạo - The Rule Of Burning Sun (2020)

[Liệt Dương Thiên Đạo - The Rule Of Burning Sun (2020)]

[stt/148 Phút VS] [hd/CAM]
Tenet - Tenet (2020)

[Tenet - Tenet (2020)]

[stt/141 Phút VS] [hd/2015]
Biệt Đội Siêu Anh Hùng 2 Đế Chế Ultron - Avengers 2 Age of Ultron (2015)

[Biệt Đội Siêu Anh Hùng 2 Đế Chế Ultron - Avengers 2 Age of Ultron (2015)]

[stt/69 Phút VS] [hd/1996]
Nhục Bồ Đoàn 2 Ngọc Nữ Tâm Kinh - Sex And Zen 2 (1996)

[Nhục Bồ Đoàn 2 Ngọc Nữ Tâm Kinh - Sex And Zen 2 (1996)]

[stt/148 Phút VS] [hd/2007]
Sắc Giới - Lust Caution (2007)

[Sắc Giới - Lust Caution (2007)]