[stt/Full VS] [hd/2020]
Tân La Tân Nương-  Love in Blood (2020)

[Tân La Tân Nương- Love in Blood (2020)]

[stt/Tập 11 VS] [hd/2020]
Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em - Just To See You (2020)

[Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em - Just To See You (2020)]

[stt/Trailer] [hd/18/2020]
Kính Song Thành - Mirror Twin Cities (2020)

[Kính Song Thành - Mirror Twin Cities (2020)]

[stt/13/48 VS] [hd/2020]
Sơ Thần Là Em Cố Ý Quên Anh - Irreplaceable Love (2020)

[Sơ Thần Là Em Cố Ý Quên Anh - Irreplaceable Love (2020)]

[stt/12 VS] [hd/2020]
Đại Tần Đế Quốc - Qin Dynasty Epic (2020)

[Đại Tần Đế Quốc - Qin Dynasty Epic (2020)]

[stt/Full 24 VS] [hd/2020]
Rất Muốn Ở Bên Anh - Be With You (2020)

[Rất Muốn Ở Bên Anh - Be With You (2020)]

[stt/Tập 22 VS] [hd/2020]
Thợ Săn Tâm Trạch - Psych Hunter (2020)

[Thợ Săn Tâm Trạch - Psych Hunter (2020)]

[stt/10/24 VS] [hd/11-24 RAW]
Khuynh Thế Cẩm Lân Cốc Vũ Lai - The World Is Coming (2020)

[Khuynh Thế Cẩm Lân Cốc Vũ Lai - The World Is Coming (2020)]

[stt/12 VS] [hd/2020]
Hoa Hồng Thời Gian Trong Gió Bão - You Complete Me (2020)

[Hoa Hồng Thời Gian Trong Gió Bão - You Complete Me (2020)]

[stt/Full 47 VS] [hd/36/47 TM]
Thanh Xuân Sáng Thế Kỷ - Something Just Like This (2020)

[Thanh Xuân Sáng Thế Kỷ - Something Just Like This (2020)]

[stt/Full 28 VS] [hd/24/28 TM]
Cảm Ơn Vì Đã Để Anh Gặp Được Em - Meeting You (2020)

[Cảm Ơn Vì Đã Để Anh Gặp Được Em - Meeting You (2020)]

[stt/32/34 VS] [hd/32/34 TM]
Kết Hôn Rồi Bắt Đầu Yêu - Begin Again (2020)

[Kết Hôn Rồi Bắt Đầu Yêu - Begin Again (2020)]

[stt/Full 40 VS] [hd/20/40 TM]
Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều - Don't Think Twice Love All Right (2020)

[Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều - Don't Think Twice Love All Right (2020)]

[stt/05/48 VS] [hd/2020]
Bác Sĩ Khoa Nhi - Healer Of Children (2020)

[Bác Sĩ Khoa Nhi - Healer Of Children (2020)]

[stt/12/24 VS] [hd/2020]
Nam Thần Bọt Sóng - Mermaid Prince (2020)

[Nam Thần Bọt Sóng - Mermaid Prince (2020)]

[stt/18/43 VS] [hd/2020]
Kim Tịch Hà Tịch - Twisted Fate Of Love (2020)

[Kim Tịch Hà Tịch - Twisted Fate Of Love (2020)]

[stt/Full 45 VS] [hd/2020]
Lộc Đỉnh Ký - The Deer And The Cauldron (2020)

[Lộc Đỉnh Ký - The Deer And The Cauldron (2020)]

[stt/13/45 TM] [hd/2020]
Yêu Từng Centimet - The Centimeter Of Love (2020)

[Yêu Từng Centimet - The Centimeter Of Love (2020)]

[stt/Full 51 VS] [hd/Full 51 TM]
Bí Mật Vĩ Đại - Fearless Whispers (2020)

[Bí Mật Vĩ Đại - Fearless Whispers (2020)]

[stt/Full 24 VS] [hd/Full 24 TM]
Yêu Nhau Đi Thực Mộng Quân - Poisoned Love (2020)

[Yêu Nhau Đi Thực Mộng Quân - Poisoned Love (2020)]

[stt/Tập 06 VS] [hd/2020]
Thiên Quan Tứ Phúc - Thiên Quan Tứ Phúc (2020)

[Thiên Quan Tứ Phúc - Thiên Quan Tứ Phúc (2020)]

[stt/Tập 17 VS] [hd/Tập 16 TM]
Phàm Nhân Tu Tiên - Fan Ren Xiu Xian Zhuan (2020)

[Phàm Nhân Tu Tiên - Fan Ren Xiu Xian Zhuan (2020)]

[stt/Full 15 VS] [hd/2020]
Chị Đã Thành Công Thu Hút Sự Chú Ý Của Tôi - My Dear Lady (2020)

[Chị Đã Thành Công Thu Hút Sự Chú Ý Của Tôi - My Dear Lady (2020)]

[stt/Tập 132 VS] [hd/Tập 131 TM]
Đấu La Đại Lục - Soul Land (2018)

[Đấu La Đại Lục - Soul Land (2018)]

[stt/22/40 VS] [hd/2020]
Tình Yêu Và Mất Mát - Love And Lost (2020)

[Tình Yêu Và Mất Mát - Love And Lost (2020)]

[stt/Full 49 VS] [hd/07/49 TM]
Lang Điện Hạ - The Majesty Of Wolf (2020)

[Lang Điện Hạ - The Majesty Of Wolf (2020)]

[stt/Full 40 VS] [hd/Full 40 TM]
Như Ý Phương Phi - The Way Of Favours (2020)

[Như Ý Phương Phi - The Way Of Favours (2020)]

[stt/Full 36 VS] [hd/Full 36 TM]
Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương - Love Is Sweet (2020)

[Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương - Love Is Sweet (2020)]

[stt/Full VS] [hd/2020]
Trái Tim Mùa Thu - Autumn Fairy Tale (2020)

[Trái Tim Mùa Thu - Autumn Fairy Tale (2020)]

[stt/Full 24 VS] [hd/2020]
Người Tình Vượt Thời Gian - Oh My Drama Lover (2020)

[Người Tình Vượt Thời Gian - Oh My Drama Lover (2020)]

[stt/72 Phút TM] [hd/2020]
Độc Cốc Tân Nương - Poison Valley Bride (2020)

[Độc Cốc Tân Nương - Poison Valley Bride (2020)]

[stt/82 Phút VS] [hd/2019]
Thiên Kiếm Tu Tiên Truyện - Heavenly Sword Biography (2019)

[Thiên Kiếm Tu Tiên Truyện - Heavenly Sword Biography (2019)]

[stt/Tập 50 VS] [hd/2020]
Độc Bộ Tiêu Dao - Độc Bộ Tiêu Dao (2020)

[Độc Bộ Tiêu Dao - Độc Bộ Tiêu Dao (2020)]

[stt/Tập 04 VS] [hd/2020]
Ta Là Đại Thần Tiên - Ta Là Đại Thần Tiên (2020)

[Ta Là Đại Thần Tiên - Ta Là Đại Thần Tiên (2020)]

[stt/Tập 13 VS] [hd/2020]
Tuyệt Thế Võ Hồn - Tuyệt Thế Võ Hồn (2020)

[Tuyệt Thế Võ Hồn - Tuyệt Thế Võ Hồn (2020)]

[stt/02/13 VS] [hd/2020]
Quãng Thời Gian Tươi Đẹp - Magic Moment (2020)

[Quãng Thời Gian Tươi Đẹp - Magic Moment (2020)]

[stt/Full 37 VS] [hd/26/37 TM]
Phố Ma Dương Thân Yêu - Dear Mayang Street (2020)

[Phố Ma Dương Thân Yêu - Dear Mayang Street (2020)]

[stt/Full 24 VS] [hd/Full 24 TM]
Em Nghe Rất Ngọt Ngào - You Are So Sweet (2020)

[Em Nghe Rất Ngọt Ngào - You Are So Sweet (2020)]

[stt/Full 57 VS] [hd/44/57 TM]
Xạ Thủ - Sniper (2020)

[Xạ Thủ - Sniper (2020)]

[stt/Full 24 VS] [hd/2020]
Phá Kén - Insect Detective (2020)

[Phá Kén - Insect Detective (2020)]

[stt/Full 48 VS] [hd/33/48 TM]
Yến Vân Đài - The Legend Of Xiao Chuo (2020)

[Yến Vân Đài - The Legend Of Xiao Chuo (2020)]

[stt/Full 12 VS] [hd/2020]
Tình Cờ Yêu Em - I Fell in Love By Accident (2020)

[Tình Cờ Yêu Em - I Fell in Love By Accident (2020)]

[stt/Tập 14 VS] [hd/2020]
Huynh Đài Xin Dừng Bước - Please Wait Brother (2020)

[Huynh Đài Xin Dừng Bước - Please Wait Brother (2020)]

[stt/126/200 VS] [hd/2020]
Linh Kiếm Tôn - Linh Kiếm Tôn (2019)

[Linh Kiếm Tôn - Linh Kiếm Tôn (2019)]

[stt/Full 36 VS] [hd/Full 36 TM]
Cửu Lưu Bá Chủ - Jiu Liu Overlord (2020)

[Cửu Lưu Bá Chủ - Jiu Liu Overlord (2020)]

[stt/Trailer] [hd/2020]
Cửu Châu Hộc Châu Phu Nhân - Novoland Pearl Eclipse (2020)

[Cửu Châu Hộc Châu Phu Nhân - Novoland Pearl Eclipse (2020)]

[stt/86 Phút TM] [hd/2020]
Trảm Phong Đao - The Blade Of Wind (2020)

[Trảm Phong Đao - The Blade Of Wind (2020)]

[stt/88 Phút TM] [hd/2020]
Diệu Tiên Sinh - Mr Miao (2020)

[Diệu Tiên Sinh - Mr Miao (2020)]